لیست مقالات

آیا اشتهای ضعیف در کودکان مدرسه ای تصور غلط والدین است؟
آیا اشتهای ضعیف در کودکان مدرسه ای تصور غلط والدین است؟
25 مرداد 1400

امتناع از خوردن غذا و کم اشتهایی از جمله رفتارهای رایج در بین کودکان است که والدین را دچار استرس می کند. عوامل متعددی منشا این رفتار در کودک می باشد که می توان به نیاز احساسی کودک به مراقبت بیشتر مادر، نشان دادن استقلال توسط کودک، نشان دادن خشم نسبت به مادر یا جلب توجه او اشاره نمود.

جزئیات
مهارت تغذیه، اشتها و رفتار تغذیه نوزادان و کودکان خردسال و تأثیر آنها بر رشد
مهارت تغذیه، اشتها و رفتار تغذیه نوزادان و کودکان خردسال و تأثیر آنها بر رشد
25 مرداد 1400

تغذیه، مانند دیگر مهارت های حسی-حرکتی، یک مهارت تکاملی است که در دو سال اول زندگی به تکامل می رسد. تغذیه یک فرایند حسی-حرکتی بسیار پیچیده بوده که با دو عامل تکامل عصبی و یادگیری تجربی در ارتباط می باشد.

جزئیات
اشتهاآور گیاهی برای کودکان مبتلا به نارسایی رشد (FTT)
اشتهاآور گیاهی برای کودکان مبتلا به نارسایی رشد (FTT)
25 مرداد 1400

نارسایی رشد (FTT) به شرایطی گفته می شود که فرد وزن و رشد کافی ندارد. این شرایط درهر سنی، به ویژه در دوران نوزادی و اوایل کودکی اتفاق می افتد. FTT در همه گروههای اقتصادی و اجتماعی وجود داشته ولی در جوامع کم درآمد شیوع بیشتری دارد. بر اساس گزارش والدین، 20 درصد از کودکان در دوران کودکی اختلالات خوردن را نشان می دهند.

جزئیات
خصوصيات عمومی گياه شنبلیله
خصوصيات عمومی گياه شنبلیله
25 مرداد 1400

شـنبليله بـا نـام علمـی Trigonella foenum graecum و با نام انگلیسی Fenugreek متعلق به خانواده Papilionaceae می باشد. نام اين گياه از كلمه يونانی Trigonou، به معنای مثلث، به دليل مثلثـی بـودن شـكل برگچـه هـا و graecum-foenum بـه معنـای علف يونانی به دليل كاربردهای فراوان آن در يونان باستان، گرفته شده است.

جزئیات