کاهش اشتها در کودکان


مشخصات
اغلب والدین از کاهش اشتهای فرزندان خود شکایت دارند. این کاهش اشتها، در کودکان بین دو تا پنج سال بیشتردیده می شود. اما همه این موارد جای نگرانی ندارد. اگر کودک شما از وزن و قد طبیعی برای سن خود برخوردار است، دلیلی برای نگرانی وجود نخواهد داشت. اما اگر کودک شما همراه با از دست دادن اشتها دچار کاهش وزن نیز شده است، در این صورت بهتر است با یک پزشک متخصص اطفال مشورت کنید. همچنین اگر کاهش اشتهای کودک شما همراه با خسته و تحریک پذیر است، این کاهش اشتها را جدی بگیرید. در پست های بعدی به دلایل احتمالی کاهش اشتها در کودکان خواهیم پرداخت.
 
  1. www.momjunction.com/articles/reasons-for-loss-of-appetite-in- 8children_00349759/.
  2. Leung AK, Marchand V, Sauve RS, Canadian Paediatric Society, Nutrition and Gastroenterology Committee. The ‘picky eater’: The toddler or preschooler who does not eat. Paediatrics & child health. 2012; 17(8): 455-7.