شربت ردوفلو کیدز

اين شربت با وجود ترکیبات طبیعی بارهنگ، آویشن و ویتامین سی دارای طعم دلپذیری بوده و برای کودکان از سن یک سالگی مناسب می باشد. عصاره گیاهان بارهنگ و آویشن به صورت مخلوط با ویتامین سی به شکل کاملا تخصصی فرموله شده و جهت درمان علائم سرماخوردگی مانند: سرفه و گلو درد کاربرد داشته و یک خلط آور خوب می باشد. همچنین اين شربت با بهبود عملکرد دستگاه تنفسی و تقویت سیستم ایمنی موجب تسریع بهبودی کودک می گردد.توضیحات

شکل فرآورده :
شربت 120 میلی لیتری همراه با بروشور در جعبه

موارد مصرف:
بهبود علائم سرماخوردگی- تسکین سرفه و گلودرد- تقویت سیستم ایمنی

ترکیبات:
عصاره بارهنگ، عصاره آویشن، ویتامین C.

آثار درمانی و فارماکولوژی:
دو گیاه که در درمان و بهبود علایم سرماخوردگی اثرات اثبات شده و زیادی دارند شامل آویشن باغی و بارهنگ نیزه ای می باشند. گیاه آویشن باغی با نام علمی L.Thymus vulgaris  ﻳﻜﻲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻴﺮه ﻧﻌﻨﺎﻋﻴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ صورت بوتهﻫﺎي ﭘﺮﭘﺸﺖ در ﻧﻮاﺣﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻓﺮاﻧﺴﻪ، ﭘﺮﺗﻐﺎل، اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ و ﻳﻮﻧﺎن ﻣﻲ روید (۱،۲). همچنین اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻧﻮاﺣﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﺻﻮرت خودرو وجود دارد (۳). اﻳﻦ ﮔیاه در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر خودرو دﻳﺪه ﻧﺸﺪه است ولی به صورت کاشته شده وجود دارد.
گیاه آویشن حاوی حدود ۱ درصد ترکیبات اسانسی است که قسمت اعظم آن را ترکیبات فنولی (۲۰ تا ۸۰ درصد)، هیدروکربن های مونوترپنی (مثل p-cymene و y-terpinen) و الکل ها (مثل linalool‌، α-terpinene و thujan-4-ol) تشکیل می دهند. به طور کلی ترکیب تیمول جزء اصلی فنلی در آویشن بوده و ترکیب کارواکرول نیز یک جزء مهم در اسانس این گیاه می باشد (۴).
 گیاه آوﻳﺸﻦ در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﻨﺘﻮر ﻳﺎ دم ﻛﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرام ﺑﺨﺶ، ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺴﻲ و خلط آور ﻣﺼﺮف می ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ این گیاه به صورت موضعی ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رفع ﻣﺸﻜﻼت رﻣﺎﺗﻴﺴﻤﻲ، بهبود ﻛﻮﻓﺘﮕﻲ و ﭘﻴﭽﺶ ﻣﻔﺼﻞ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎرﮔﻲ ﺟﺰﻳﻲ ﺑﻌﻀﻲ از رﺑﺎط های آن و ﻏﻴﺮه کاربرد دارد (۴). هم اکنون در کشور، فرآورده های دارویی مختلفی از Thymus vulgaris  ساخته شده و به طور گسترده به عنوان ضد سرفه و خلط آور مورد مصرف بیماران قرار می گیرد (۵).
اﺳﺎﻧﺲ گیاه آوﻳﺸﻦ از ﺟﻤﻠﻪ ده اﺳﺎﻧﺲ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ ﻛﻪ داراي ﺧﻮاص ﺿﺪﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ، ﺿﺪﻗﺎرﭼﻲ، آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪانی، ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻏﺬا و ﺗﺎﺧﻴﺮدﻫﻨﺪه ﭘﻴﺮي در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ باشد (۷ و ۶). این گیاه به منظور درﻣﺎن ﺳﺮﻓﻪ، ﺳﻞ و ﺑﺮوﻧﺸﻴﺖ در دوز ۳/۰ تا ۶/۰ میلی لیتر توصیه شده است (۸). همچنین اسانس این گیاه داراي اثر ضد التهابی روي عضله صاف تراکئال و اثر اسپاسمولیتیک روي بافت برونشیال داشته و حتی موجب افزایش فعالیت موکوسیلیاري می شود (۹). اثرات ضد اسپاسم آن بر روی عضلات صاف جدا شده برونش خوکچه هندي به اثبات رسیده است (10).
از این گیاه منع مصرف، عوارض جانبی و تداخل دارویی خاصی گزارش  نشده اي است و بـه علت توکسیسیتی کم، در اطفال نیز مناسب می باشد اما در حاملگی و شیردهی باید با احتیاط مصرف شود (۱۱). وفور این گیاه در ایران و سابقه مصرف آن به عنوان داروي سنتی باعث می شود با اطمینان از این گیاه در درمان سرفه استفاده شود.
 
بارهنگ سرنیزه ای با نام علمی L.Plantago lanceolate  از تیره  Plantaginaceae یک گیاه چند ساله است که در مناطق مختلف در سراسر جهان گسترش دارد. استفاده از گیاه بارهنگ در طب سنتی قدمت طولانی داشته و از آن جهت درمان سرماخوردگی، تب، بیماری های عفونی، رفع اختلالات تنفسی، گردش خون و دستگاه گوارش، زخم های پوستی و اختلالات جلدی استفاده می گردد. از دانه و برگ‌های آن در طب گیاهی استفاده شده و خیسانده دانه بارهنگ برای درمان یبوست و رفع التهاب دستگاه گوارش کابرد دارد. مصرف خوراکی این گیاه روده‌ها را تمیز کرده و جهت بهبود سرفه موثر است. گیاه بارهنگ حاوی ترکیباتی از جمله اوکوبین، پلانتاژین، ساپونین، رزین، موم، پکتین، فلاونوئیدها، استروئیدها، آلکالوئید و در دانه بارهنگ مواد گلوتینی، اسید پلانتئونولیک، اسید سوکسینیک، آدنین، کولین، اکوبین و هلوزید پلانتئوز می باشد. مواد مؤثره این گیاه در دانه، ریشه و برگ وجود دارد. دانه های این گیاه دارای خاصیت ملین است. برگ آن در رفع جوش های صورت مفید است. میزان مصرف این گیاه ده گرم دانه به صورت خیسانده در آب است. دانه های این گیاه به علت داشتن موسیلاژ فراوان پس از خیساندن در آب متورم شده و خواص ملینی خود را نشان می‌دهند. در طب قدیم از دانه های بارهنگ به عنوان ملین، ضد آسم، ضد سرفه و دندان درد استفاده می شده است. علاوه بر این در دانه بارهنگ حدود 10 درصد مواد روغنی گزارش شده است. مقدار خوراکی تخم بارهنگ روزانه 10 گرم و برگ خشک آن 15 گرم است (۱۲).
در مطالعات بسیاری نشان داده شده است، ویتامین C به کاهش مدت و شدت سرماخوردگی کمک می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهند که مصرف میزان مناسب ویتامین C، عفونت را کاهش می‌دهد و به نوبه خود بر میزان ایمنی بدن تأثیر می‌گذارد.


مقدارو نحوه مصرف:
کودکان 1 تا 3 سال: روزانه1 تا 2 بار، هر بار یک قاشق مربا خوری (5 میلی لیتر)
کودکان 3 تا 6 سال: روزانه 2 تا 3 بار، هر بار یک قاشق مربا خوری (5 میلی لیتر)
کودکان 6 تا 12 سال: روزانه 3 تا 5 بار، هر بار یک قاشق مربا خوری (5 میلی لیتر)

توصیه های مهم:

 پس از باز نمودن درب، در يخچال نگهداري شده و ظرف مدت 4 هفته استفاده شود. اين فرآورده از تركيبات طبيعي تهيه شده و مانند ساير فرآورده هاي طبيعي تغيير رنگ بر روي اثرات درماني آن تاثيري نخواهد داشت. از این فرآورده عوارض جانبی خاصی گزارش نشده است. همچنین اثرات ناسازگاري براي اين فرآورده در مصرف همزمان با ساير دارو ها گزارش نشده است.

شرایط نگهداری:
اين فرآورده در دماي زير 30 درجه سانتي گراد و دور از دسترس کودکان نگهداري گردد. همچنين از مصرف آن بعد از تاریخ انقضاء خودداري شود.

نحوه سفارش کالا :
 برای سفارش محصول لطفا بر روی داروخانه آنلاین داروکده  کلیک نمایید.

منابع:
1- 
زرگری، علی . گیاهان دارویی، چاپ ششم، انتشارات دانشگاه تهران. ۱۳۶۹، جلد چهارم، صفحات ۳۸-۲۸.
2- ولاگ ژان و ژیری استودولا. گیاهان دارویی- روش های کشت، برداشت و شرح مصور رنگی. ۲۵۶ گیاه انتشارات ققنوس، ۱۳۷۴، چاپ دوم، صفحه ۳۲۱.

  1. 3- McGimpsey JA, Douglas MH, van Klink JW, Beauregard DA and Perry NB. Seasonal variation in essential oil yield and composition from naturalized Thymus Vulgais L. in Newzealand. Flavour and Fragrance J. 1994; 9: 347-52.
  2. 4- Leung AY and Foster S. Encyclopedia of common natural ingredients: used in food, drugs, and cosmetics. A Wiley Interscience Publication - John Wiley & Sons, Inc. 1996; p. 649
5- ﺟﻬﺎن آرا ﻓﻬﻴﻤﻪ، حائری زاده بی ﺑﻲ ﻣﻬﺸﻴﺪ، اﻃﻼﻋﺎت و ﻛﺎرﺑﺮد داروﻫﺎي رﺳﻤﻲ اﻳﺮان. چاپ اول . ﺷﺮﻛﺖ دارو ﮔﺴﺘﺮ رازي صفحات 73، ۷۴، ۷۵ و ۲۰۵.
  1. 6- Malik MS, Sattar A and Khan SA. Essential oils of the species of labiatae. Part III. Studies on the essential oil of Zataria multiflora. Pakistan, J. Sci. Ind. Res.1987; 30: 751-3.
  2. 7- Letchamo W, Xu HL and Gosselin A. Variations in photosynthesis and essentioal oil in thyme, J. Plant Physiol. 1995; 147: 29-37.
  3. 8- Leung AY and Foster S. Encyclopedia of common natural ingredients: used in food, drugs, and cosmetics. A Wiley Interscience Publication - John Wiley & Sons, Inc. 1996; p. 649.
  4. 9- Fleming T. PDR for herbal medicine.2nd ed. Medical economics CO; 2000: p.283, 302,331580,761.
  5. 10- Meister A, Bernhardt G, Christoffel V, Buschauer A. Anti-spasmodic activity of Thymus Vulgaris extract on the isolated guinea-pig trachea: discrimination between drug and ethanol effects. Planta Med 1999;65(6):512-6.
  6. 11- Blumentha M, Goldberg A, Brinckmann J. Herbal Medicine Expanded Commission E Monographs. Austin, TX: American Botanical Council; 2000.
  7. 12- Samuelsen AB. The traditional uses, chemical constituents and biological activities of Plantagomajor L. A review. J Ethnopharmacol 2000; 71: 1–21.